جراحی سرطان گوارش

سرطان اصطلاحی برای گروهی از بیماری ها است که در آن سلول های غیرطبیعی بدن، بدون کنترل تقسیم می شوند و می توانند به سایر بافت ها تهاجم کنند. سرطان های شایع در دستگاه گوارش شامل سرطان معده، سرطان روده باریک، سرطان کبد، سرطان روده بزرگ، سرطان مری، سرطان لوزالمعده، سرطان مقعد، سرطان کیسه صفرا و…

برای اطلاع از آخرین یافته های پزشکی سرطان گوارش به مطالب زیر مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط سرطان دستگاه گوارش