بعضی از سرطان های پستان هورمونی و بعضی غیر هورمونی می باشد به چه معنی است؟

اینکه می گویند بعضی از سرطان های پستان هورمونی و بعضی غیر هورمونی می باشد به چه معنی است و کدام بهتر است؟

 

پس از تایید سرطان پستان مهم است که بدانیم این تومور از لحاظ گیرنده های هورمونی در چه وضعیتی قرار دارد و لذا پس از انجام نمونه برداری باید از همکاران پاتولوژیست درخواست کرد که این گیرنده ها را مشخص نمایند.

دو تا از این گیرنده های مهم گیرنده های استروژن و پروژسترون می باشند. بهترین حالت در تومورهای پستان این است که یکی یا هر دوی این گیرنده ها مثبت باشند. لذا ما به عنوان درمانگر تومور پستان دوست داریم بیمار گیرنده هورمونی مثبت باشد. در چنین مواردی پس از انجام درمان های جراحی و شیمی درمانی از درمان هورمونی نیز استفاده می کنیم. درمان هورمونی (داروهای تاموکسیفن و لتروزول) عوارض کمتر و اثر به مراتب بیشتری دارند.

برای همین است که بیمارانی که گیرنده هورمون مثبت باشند سرنوشت بهتری دارند. بدیهی است که دادن داروهای هورمونی در بیماران هورمون منفی ارزشی ندارد.

 

دیگر یافته های پزشکی
علائم بالینی سرطان پستان

 

 

 

جهت نوبت دهی، وقت مشاوره و ویزیت می توانید با شماره مطب جناب آقای دکتر عباس-علی بخشی جراح تیروئید، پستان و سرطان تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۶۶۱۲۶۰۶۵

۰۲۱-۶۶۱۲۶۰۴۴

دیدگاه ها غیر فعال هستند