معرفی دکتر عباس علی بخشی

دوره جراحی انکوپلاستی سرطان پستان از فرانسه

متخصص جراحی عمومی و سرطان

جراح مرکز فوق تخصصی سرطان پستان (جهاد دانشگاهی)

دوره تخصصی جراحی سرطان از آمریکا

دوره تکمیلی لاپاراسکوپی دستگاه گوارش و غدد در فرانسه

دوره پیشرفته سرطان پستان از فرانسه

جراح تیروئید و غدد درون ریز

دوره تکمیلی لاپاراسکوپی پیشرفته در بلژیک و اتریش

كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي

تهیه نرم افزارآموزشی و کارگاه اصول پایه ی جراحی ویژه ی دستیاران سال اول جراحی عمومی
کسب عنوان فرآیند برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سومین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری سال 1389

آموزش¬جراحي¬ بر پايه طرح موارد بيماري(تهيه CDآموزشي)
كسب عنوان فرآيند برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در جشنواره دانشگاهي آموزشي شهيد مطهري سال 1387

طراحي و اجراي كارگاه دو روزه مهارت هاي جراحي ويژه دانشجويان پزشكي
كسب عنوان فرآيند برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در چهاردهمين جشنواره دانشگاهي آموزشي شهيد مطهري در سال 1390

آزمون تركيبي جديد براي ارزيابي مهارتهاي دستياران جراحي
كسب عنوان برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در دومين جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري در سال 1388

عنوان طرح های پژوهشی

بررسی میزان بروز SIRS پس از عمل جراحی در بیماران تحت عمل در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1390

بررسی نتایج و عوارض عمل جراحی Ligation of Intersphincteric Fistula Tract (LIFT در بیماران مبتلا به فیستول مقعد Anal Fistula بیمارستان امام خمینی تهران در بین سالهای 90-88

مقایسه بستن زودرس ایلئوستومی با بستن دیررس در بیماران مبتلا به کانسر رکتوم مراجعه کننده به بخش جراحی 3 بیمارستان در سالهای 92-90

مقایسه LMWH با هپارین معمولی از نظر میزان تاثیر و هزینه و عوارض جهت پیشگیری از ترمبوز وریدهای عمقی در بیماران جراحی

عنوان مقالات منتشر شده در مجلات معتبر فارسي

اسپلنكتومي¬لاپاراسكوپيك¬در¬درمان¬اختلالات هماتولوژيك،بيمارستان امام خميني،83-1382

شيمي درماني نئواجوانت با رژيم اپيروبيسين، اگزالي پلاتين و كپيستابين در سرطان موضعي پيشرفته ي معده: مطالعه دو ساله

پیچ‌خوردگی امنتوم در درد حاد شکم: گزارش مورد

اسپلنكتومي¬لاپاراسكوپيك¬در¬درمان¬اختلالات هماتولوژيك،بيمارستان امام خميني،83-1382

شيمي درماني نئواجوانت با رژيم اپيروبيسين، اگزالي پلاتين و كپيستابين در سرطان موضعي پيشرفته ي معده: مطالعه دو ساله

پیچ‌خوردگی امنتوم در درد حاد شکم: گزارش مورد

مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67 ،شماره 10، دي 1388،752 -748

شركت در مجامع علمي و بين المللي

برنامه مدون زخم مشكل و كنترل درد و برنامه مدون جراحي در آبستني

برنامه مدون جراحي ديافراگم و فتق هاي جدار شكم ويژه متخصصين جراحي عمومي

برنامه مدون يبوست و ضايعات كولون و ركتوم ويژه متخصصين جراحي عمومي

سي و ششمين كنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

داور مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

برخورد با ندول هاي تيروئيد

كنگره تازه هاي سرطان كولوركتال

كنگره تازه هاي سرطان كولوركتال

برنامه مدون جراحي بيماري هاي پانكراس و برخورد اوليه با بيمار ترومايي

نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي روش هاي نوين آموزش پزشكي

سومين كنگره بين المللي سرطان پستان

دهمين كنگره كشوري آموزش علوم پزشكي استاد توانمند و كنگره دانشجويي دانشجو، آموزش و اخلاق حرفه اي

كسب جوايز آموزشي (دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي)

کسب عنوان فرآیند برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سومین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری سال 1389

كسب عنوان فرآيند برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در جشنواره دانشگاهي آموزشي شهيد مطهري سال 1387

كسب عنوان فرآيند برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در چهاردهمين جشنواره دانشگاهي آموزشي شهيد مطهري در سال 1390

كسب عنوان برتر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در دومين جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري در سال 1388

عنوان مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به زبان انگلیسی

The effect of age on the outcome of esophageal cancer surgery
Traumatic rupture of the thoracic aorta
Perforated peptic ulcer, comparison between laparoscopic and open repair
Value of core needle biopsy as the first   diagnostic procedure in palpable breast mass
Retained foreign body, brief review
Synchronous esophageal and gastric cancers
Laparoscopic splenectomy for hematological disorders
A Novel Approach for Repairing of Intestinal Fistula Using chitosan hydrogel
Influence of splenectomy on morbidity of esophageal  cancer surgery
Relationship Between Esophageal Cancer and Blood Groups
CORRELATION OF SERUM ALKALINE PHOSPHATASE WITH CLINICOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ESOPHAGEAL CANCER
Solid pseudopapillary tumor of pancreas
Significance of platelet count in esophageal carcinomas
Predictors and outcome of cervical anastomotic leakage after esophageal cancer surgery
Assessing effect of fascial Non-Closure in 10mm
Trocar sites on incidence of incisional hernia
Prognostic Value of Lymph Node Ratios in Node Positive Rectal Cancer Treated
with Preoperative Chemoradiation
Esophageal Squamous Cell Carcinoma with Pancreatic Metastasis: A Case Report
Papillary Thyroid Carcinoma Associated with Parathyroid Adenoma
Response to Neoadjuvant chemotherapy in locally
advanced gastric and gastroesophageal cancer
The effect of age on the outcome of esophageal cancer surgery
Traumatic rupture of the thoracic aorta
Perforated peptic ulcer, comparison between laparoscopic and open repair
Value of core needle biopsy as the first diagnostic procedure in palpable breast mass
Retained foreign body, brief review
Synchronous esophageal and gastric cancers
Laparoscopic splenectomy for hematological disorders
Influence of splenectomy on morbidity of esophageal  cancer surgery
Relationship Between Esophageal Cancer and Blood Groups
Significance of platelet count in esophageal carcinomas
CORRELATION OF SERUM ALKALINE PHOSPHATASE WITH CLINICOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ESOPHAGEAL CANCER
Solid pseudopapillary tumor of pancreas
Predictors and outcome of cervicalanastomotic leakage after esophageal cancer surgery
Neoadjuvant chemotherapy of epirobicin, oxaliplatin, capecitabine regimen in patients with advanced gastric cancer
Omental torsion in acute abdomen:a case report
Assessing effect of fascial Non-Closure in 10mm Trocar sites on incidence of incisional hernia
Esophageal Squamous Cell Carcinoma with Pancreatic Metastasis: A Case Report
Prognostic Value of Lymph Node Ratios in Node Positive Rectal Cancer Treated with Preoperative Chemoradiation

TOP