what is the thyroid gland

تیروئید چگونه جراحی می شود؟

 در جراحی تیروئید، همه ی غده و یا بخشی از آن برداشته شده و  جراحی  نیز باید حتما در بیمارستان و تحت بیهوشی عمومی انجام شود.
در این جراحی  معمولا لوب گرفتار همراه با توده یا ضایعه ی داخل آن برداشته می شود. در مواردی به منظور تعیین بدخیمی احتمالی، نمونه ی برداشته شده بلافاصله به آزمایشگاه فرستاده شده که توسط مطالعه ی سریع میکروسکوپی ماهیت بافتی آن مشخص می شود.
گاهی بر اساس نتیجه ی فروزن سکشن، نسبت به برداشتن کل غده ی تیروئید و حتی بافت های گردنی اطراف غده ی تیروئید اقدام می شود.
تصمیم برای برداشتن بافت کامل تیروئید در اتاق عمل توسط جراح بر اساس فروزن سکشن گرفته می شود و احتمال عمل جراحی وسیع تر تومور، قبل از جراحی به خانواده و خود بیمار اعلام می گردد.
 یک روش دیگر جراحی، برداشتن لوب گرفتار و اتمام جراحی می باشد و بعد از دریافت جواب پاتولوژی قطعی، جراح تصمیم به عمل مجدد می گیرد.

انواع جراحي تيروئيد

تكه برداي كامل: خارج كردن بخش كوچكي از غده تيروييد (امروزه به‌ندرت اين روش مورداستفاده قرار مي‌گيرد).
لويكتومي: برداشتن نيمي از غده تيروييد
برداشتن تقريباً تمام غده تيروييد: باقي گذاشتن مقدار كمي از غده تيروييد در دو طرف و يا باقي گذاشتن حدود يك گرم يا يك سانتي‌متر از بافت تيروييد در يك‌طرف.
برداشتن تيروييد به‌طور كامل: در اين نوع جراحي تمام نسج غده تيروييد به‌طور كامل برداشته مي‌شود.
براي انجام هريك از جراحي‌هاي بالا شرايط خاصي در نظر گرفته مي‌‌شود. خطرات اصلي جراحي تيروييد شامل احتمال آسيب به قسمت‌هاي مهم اطراف تيروييد است مثل غدد پاراتيروييد (كه تنظيم سطح كلسيم در بدن را به عهده‌دارند) و اعصاب حنجره‌اي خارجي و راجعه (كه طناب‌هاي صوتي را كنترل مي‌كنند) است.

dralibakhshi